14.03.2019

På et netværksmøde tirsdag fejrede afdelingernes flyttekoordinatorer en vigtig milepæl i deres arbejde. Alle afdelingerne er nemlig i mål med version 1 af deres flytteliste.

Det betyder, at der både er målt, talt og registret inventar, udstyr og diverse artikler og materialer i alle nuværende hospitalsrum samtidig med, at det enorme regnestykke er søgt tilpasset alle nye rum til afdelingens brug i Gødstrup. En kæmpe opgave med et Excel-regneark i metermål.

Værdien af arbejdet er dog andet og mere end regneark og registreringer. Arbejdet har nemlig givet anledning til, at alle afdelinger nu er kommet længere ned i materien i forhold til anvendelsen at de nye lokaler i Gødstrup, og hvordan de skal indrettes, bestykkes og benyttes fra dag 1.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og Lone Handberg, klinisk koordinator, på tlf. 7843 8721.