14.03.2019

I ugens løb har der i pressen været fokus på det faktum, at byggeriet i Gødstrup har skullet revidere projektets besparelseskatalog.

Besparelseskataloget skal være med til at sikre, at der er en tilstrækkelig reserve, hvis der måtte opstå nye hindringer og fordyrelser på den snart sidste del af byggeriet. Det er et krav, som er sat Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med opførelsen af kvalitetsfondsprojekterne landet over.

Denne omhu giver vanen tro anledning til bekymringer for, hvad der således kan risikere at ryge ud af Gødstrup projektet. Og her i 11. time er der ikke så mange muligheder at gøre med, idet byggeriet er så fremskredent.

For eksempel har man denne gang været nødt til fjerne loftlifte fra besparelseskataloget, da byggeriet nu er på et stade, hvor loftlifte er forberedt og realiseret i byggeriet. Dermed må den afsatte reserve til loftlifte følgelig erstattes af andre mulige sparemner.

Aktuelt tæller den nye reserve et prioriterings- og sparekatalog fem emner på et samlet beløb af 15 mio. kr. Emnerne er: pårørendesofa, sengevasker, rulleborde, møblering og skilte.

Bliver det nødvendigt at trække på disse reserver, er vi afgjort inde på at fjerne funktioner eller dele af dem, der gør ondt i forhold til konceptet for hospitalet som helhed, og som givet vil have betydning for den efterfølgende drift af hospitalet.

Status lige nu på byggeprojektet er, at der i en længere periode er arbejdet intenst på at opnå hurtigere fremdrift på byggepladsen. Der blev primo 2019 udgivet en ny tidsplan for projektet, som medfører aflevering af den sidste del af byggeriet fra entreprenørerne i sommeren 2020, hvorefter vi efter de nødvendige tests med videre af byggeriet kan flytte ind i løbet af andet halvår 2020. Den tidsplan holder vi fast i.

Ændringerne i projektets tidsplan giver også anledning til entreprenører og rådgivere om krav og modkrav i forbindelse med forlænget byggetid. Det endelige resultat af forhandlingerne kendes endnu ikke, men projektets styregruppe har vurderet, at der ikke aktuelt skal gennemføres nye besparelser i projektet.

Hospitalet i Gødstrup forventes altså fortsat at være færdigt og klar til brug i efteråret 2020.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234.