07.03.2019

28. marts forsvarer læge og ph.d.-studerende Michala Herskind ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenheden Vest, sin ph.d.-afhandling i Herning.

Det anbefales, at patienter med nylig blodprop i hjernen udredes for forkammerflimmer, fordi blodfortyndende behandling kan reducere risikoen for en ny blodprop i hjernen.

Kontinuerlig EKG-optagelse med Holter har været guldstandard til udredning for forkammerflimren i årtier, men optagelsen er tidskrævende at analysere. Nyere eksterne loop optagere (ELR) kan optage i op til 32 dage, og analyserer automatisk hjerterytmen, hvilket gør vurdering af optagelsen hurtigere.

Formålet med ph.d.-projektet har blandt andet været at undersøge, hvor følsomt og nøjagtigt eksterne loop optagere kan måle forkammerflimmer sammenlignet med EKG-optagelser med Holter.

1.507 patienter fra Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, med nylig blodprop i hjernen (60 % iskæmisk stroke, 40 % TCI) deltog i studiet. Udover det kliniske studie indeholder ph.d.-afhandlingen et systematisk review og et registerstudie, der begge belyser associationen mellem mange ekstra hjerteslag og risiko for gentagen blodprop i hjernen og død.

Data er fra henholdsvis systematisk litteratursøgning og det kliniske studie koblet med registerdata fra blandt andet dansk Apopleksi Register.

Titlen på ph.d.-afhandlingen er: Atrial fibrillation and premature atrial complexes in patients with ischemic stroke or TIA.

Læs mere om vejledere og bedømmelsesudvalg.

Tid og sted

Torsdag d. 28. marts kl. 14.00 – 16.00.

Regionshospitalet Herning, Auditoriet (Indgang N1, kælderen).

Forsvaret er offentligt og afholdes på engelsk med en forventet varighed på ca. 2 timer. Efter forsvaret inviterer Hjertesygdomme til reception. Alle er velkomne.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup på tlf. 7843 8580 og læge og ph.d.-studerende Michala Herskind Sejr på tlf. 2190 0543.