07.03.2019

Under forberedelse og flytning til Regionshospitalet Gødstrup skal godt 1.000 skrevne patientinformationer i form af foldere/pjecer flyttes med. Og inden udflytning skal afdelingerne opdatere indholdet og flytte indholdet over i nye skabeloner tilpasset hjemmesiden og mødet med patienten i Gødstrup.

Afdelings- og funktionsledere blev på ugens fællesmøde præsenteret for koncept og køreplan for, hvordan vi gør det koordineret og effektivt. Det betyder, at vi i 4. kvartal 2019 omlægger vores patientinformationer, så de er klar med indkaldelserne til Gødstrup. 

Brugervenligt og tidssvarende format

Grundlæggende handler det om, at den skrevne patientinformation opdateres, omlægges og flyttes med til Gødstrup i et format, der er brugervenligt, tidsvarende og skalerbart. Konceptet for at gøre det er fastsat regionalt og enslydende for alle regionens hospitaler. Konkret skal patientinformationerne i Gødstrup være på hjemmesiden og klar i det øjeblik, de første patientindkaldelser går ud til Gødstrup.

Afdelingerne gives hjælp til opgaven i form af undervisning, support og til dele af arbejdet med at flytte patientfolderne over i nye skabeloner.

Men afdelingerne skal afsætte ressourcer til opgaven for eksempel i form af e-Dok nøglepersoner/kvalitetsansvarlige og webredaktører. De vil skulle oplæres i at anvende de nye skabeloner til patientinformationerne og bruge det dokument- og godkendelsesflow, der er knyttet til patientinformationerne på hjemmesiden.

Succeskriteriet er, at patienterne får hjælp til selvhjælp og er trygge ved den information, der følger med indkaldelsen til Gødstrup eller udleveres før, under og efter behandlingen på hospitalet.

Gode erfaringer fra Midt

Erfaringer fra Hospitalsenhed Midt siger, at patienterne oplever en øget grad af hjælp til selvhjælp ved anvendelse af det nye digitale koncept for patientinformationer.

Men der vil fortsat være brug for at understøtte og motivere til denne nye praksis. For eksempel er det en del af konceptet, at man i det fysiske møde med patienten kan udlevere et lille visitkort med præcis angivelse af det link, patienten skal bruge til at hjælpe sig selv for at søge mere information om afdeling/afsnit/behandling via Regionshospitalet Gødstrups hjemmeside.

Perspektiverende betyder omlægningen af patientinformationerne, at de nye fælles sekretariater i Gødstrup er givet et teknisk og organisatorisk setup til at videreudvikle afdelingens digitale service til og med patienterne.

I denne fase 2 vil der primært være vægt på, hvordan patienterne tilegner sig informationerne, mens der i fase 1 i efteråret 2019 primært lægges vægt på, at patienterne primært kan tilgå relevant patientinformation via link fra indkaldelser, hjemmesiden og fra Google.

Kommunikation i Staben faciliterer opgaven efter en regional model, som er modnet og i drift på Hospitalsenhed Midt. Et af succeskriteriet for processen er, at afdelingerne kun skal have fat i informationerne én gang, nemlig ved opdatering og omlægning af indhold i nye skabeloner.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglige direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og kommunikationschef Finn Møller på tlf. 5125 3537.