07.03.2019

Når du at holde al din ferie i indeværende ferieår, som udløber med udgangen af april? Hvis ikke, så er det nu – og senest den 7. maj – at du skal tage stilling til, hvad der skal ske med dine eventuelle overskydende ferietimer fra 5. og 6. ferieuge.

Du kan anmode om at få overført dine restferietimer til brug næste ferieår, og du kan søge om at få dine restferietimer fra 6. ferieuge udbetalt. Hvis ikke du gør noget aktivt i forhold til 6. ferieuge vil timerne automatisk blive overført til næste ferieår.

Når du har taget stilling til, hvad du vil – og aftalt det med din chef – så skal du selv aktivt anmode herom i "MineValg" i Medarbejdernet eller MinLøn.

Sådan bruger du MineValg

Du får adgang til MineValg ved at klikke på Medarbejdernet på Citrix Skrivebordet.

Du kan også logge dig ind i systemet på https://medarbejdernet.dk – det kræver dog, at du er på regionens netværk.

Endelig kan du logge på MineValg gennem app'en MinLøn på din tablet eller smartphone.

Se vejledning til registrering i MineValg via Medarbejdernet og app'en MinLøn på Region Midtjyllands hjemmeside.

Kontakt din lønkonsulent i HR, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.