07.03.2019

Stressforsker Ligaya Dalgaard ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest – Universitetsklinik, vil bidrage til tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv med nyeste viden om stress og arbejdsliv.

I slutningen af 2018 nedsatte en række stressforskere og praktikere tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv. Tænketankens formål er blandt andet at give forskningsbaserede forslag til, hvordan vi som samfund kan fremme trivslen i arbejdslivet.

Ét af tænketankens medlemmer er psykolog og ph.d. Ligaya Dalgaard fra Arbejdsmedicin i Herning, og hendes interesse for stressforskningen udspringer blandt andet af de patienter, der kommer til klinikken.

Derfor er hun gået ind i arbejdet i tænketanken, fordi hun mener, det er vigtigt, at forskningsperspektivet er repræsenteret i debatten om arbejde og stress. Samtidig er det også en spændende opgave at få lov til at samarbejde om forslag til forbedring med andre, der forsker og arbejder inden for området.

Ligaya Dalgaard forsker aktuelt i, hvordan det går patienter, der tidligere har været sygemeldt med stress. Samtidig forsker hun i forebyggelse af stress, både på person- og organisationsniveau. Læs mere om Ligaya Dalgaard på hendes profil på Aarhus Universitet.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985, forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup tlf. 7843 8580 og psykolog, ph.d. Ligaya Dalgaard tlf. 7843 3522.