04.01.2019

Torsdag d. 7. februar forsvarer projektsygeplejerske Brigitta R. Villumsen ved Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Health, Aarhus Universitet sin ph.d.-afhandling i Holstebro.

Tidligere studier har vist en positiv effekt af kredsløbs-og styrketræning på bivirkningerne ved medicinsk kastrationsbehandling af patienter med prostatakræft, såsom tab af muskelmasse, nedsat livskvalitet og træthed samt forekomst af livsstilssygdomme. Disse tidligere studier blev gennemført i træningscentre og under vejledning af instruktører, hvorfor formålet med dette ph.d.-projekt har været at undersøge, om hjemmetræning ved hjælp af spilkonsol kunne have samme gavnlige effekt.

Resultaterne viser hjemmetræningens positive effekt på både det fysiske funktionsniveau og kolesteroltallet HDL. Træningsprogrammet i studiet er på et aktivitetsniveau svarende til 24-32 km rask gang eller jogging pr. uge. Patienter med knoglemetastaser deltog i studiet, og der blev ikke rapporteret alvorlige træningsskader. Træningsprogrammet anses således for at være uden risiko for denne gruppe patienter, og det er klar til nu at blive afprøvet i større patientgrupper.

Ph.d.-projektet er gennemført som et lodtrækningsstudie, hvor 23 patienter med prostatakræft blev instrueret i at træne hjemme i 12 uger med en spillekonsol (Xbox 360). Kontrolgruppen omfattede yderligere 23 patienter, som ikke fik ændret deres aktivitetsniveau.

Ph.d.-afhandlingens titel: "The impact of exercise in men with prostate cancer receiving androgen deprivation therapy".

Vejledere:

Hovedvejleder:

  • Lærestolsprofessor og overlæge, dr.med., ph.d. Michael Borre, Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Medvejledere:

  • Post-doc, ph.d. Martin Grønbech Jørgensen, Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.
  • Professor og overlæge, ph.d. Jan Frystyk, Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Health, Aarhus Universitet.
  • Seniorforsker, ph.d. Britta Hørdam, Københavns Universitet. 

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor og overlæge, ph.d., Palle J.S. Osther, Syddansk Universitet.
  • Professor, PhD, John M Saxton, Northumbria University, England.
  • Lærestolsprofessor og overlæge, ph.d., Signe Borgquist, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. (Formand).

Tid og sted

Torsdag d. 7. februar kl. 14.00 – 16.00.

Lokale: Foredragssal I på Regionshospitalet Holstebro, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro.

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen er offentligt, og alle forskningsinteresserede er velkomne.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ph.d.-studerende Brigitta R Villumsen på tlf. 7843 9425.