04.01.2019

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet underskrev i december 2018 de nye ferieaftaler for ansatte i regionerne. Aftalerne træder, ligesom den nye ferielov, i kraft den 1. september 2020.

Den nuværende aftale om ferie for personale ansat i regioner bortfalder pr. 31. august 2020 og erstattes af nedenstående to ferieaftaler:

  • Aftale om ferie for personale ansat i regioner.
  • Aftale om 6. ferieuge, særlig ferietillæg (forhøjet ferietillæg ud over 1 pct.) og forhøjet feriegodtgørelse for personale ansat i regioner.

Derudover har parterne indgået et protokollat om håndtering af feriebetaling i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. Med samtidighedsferie menes, at ferien optjenes og afholdes sideløbende.

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie for så vidt angår ferielovens rettigheder. 

Der er i protokollatet aftalt overgangsordninger for perioden frem til 1. september 2020:

  • 1-5. ferieuge optjent i perioden 1. januar – 31. august 2019 afholdes i perioden 1. maj 2020 – 30. september 2020, jf. den gamle ferieaftale af 22. maj 2017.

  • 1-5. ferieuge optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 kan ikke afholdes eller udbetales, da ferien indefryses og som udgangspunkt først udbetales til den ansatte, når denne når folkepensionsalderen.

  • 1. september 2020 omfattes den ansattes optjening og afholdelse af 1-5. ferieuge af samtidighedsferie, jf. ny ferielov og ny ferieaftale.

Danske Regioner vil i foråret 2019 afholde kurser og informere yderligere omkring overgangsordningen, og der forventes en vejledning om overgangsordningen i april 2019. Den anden vejledning om de nye ferieregler forventer Danske Regioner er afsluttet i efteråret 2019.

Læs mere om den nye ferielov og se eksempler på, hvad den betyder for dig, enten som nyansat eller allerede i arbejde: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.