04.01.2019

Tilbage i november 2018 fortalte vi for første gang om et planlagt 3-årigt forsknings- og ph.d.-projekt baseret på et samarbejde mellem Hospitalsenheden Vest og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Forskningsprojektet skal i detaljer undersøge, hvordan de ansatte i Hospitalsenheden Vest har det sammen før- under og efter flytningen til Gødstrup.

Fokus er på alt det, der er svært at få øje på. For eksempel mulige afledte psykologiske og sociale virkninger af, at vi skal forlade noget kendt og finde os til rette i det nye og indgå i andre arbejdsmæssige relationer, end dem vi kender i dag. Men også hvordan vi oplever, at processen påvirker arbejdets kvalitet.

Første del af forskningsprojektet var en spørgeskemaundersøgelse udsendt i december 2018. Dataindsamlingen er nu i hus, og resultaterne skal bearbejdes.

Ca. 48 pct. af alle fuldtids- og deltidsansatte kolleger har taget sig tid og besvaret spørgeskemaet om det psykosociale arbejdsmiljø, arbejdskvaliteten og den kliniske kvalitet før udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup.

Det er et meget flot resultat! Der skal lyde en stor tak til alle, som med deres deltagelse er med til at kvalificere undersøgelsen.

I spørgeskemaet har de ansatte blandt andet taget stilling til følgende spørgsmål: Giver forholdene på din nuværende arbejdsplads dig mulighed for at udføre arbejdet tilfredsstillende? Hjælper du eller kollegerne omkring dig til, hvis der er kolleger, der har for meget at lave? Og tager din nærmeste leder hensyn til dine og kollegernes behov og synspunkter, når han eller hun træffer en beslutning?

Resultaterne fra spørgeskemaet og den kommende forskning de næste år skal bidrage til ny forskningsbaseret viden, der kan give os som ledelse et indblik i, hvilken betydning udflytningen til Gødstrup har for det psykosociale arbejdsmiljø, effektiviteten og kvaliteten af sundhedsydelserne – herunder viden om, hvilke faktorer der ud fra medarbejdernes perspektiver har betydning for at bevare en høj trivsel, effektivitet og kvalitet i sundhedsydelserne i forbindelse med udflytningen. For at kunne udnytte potentialet og de mange muligheder med det nye hospital i Gødstrup, er det afgørende nødvendigt at tage en pejling på disse forhold også.

Spørgeskemaet er kun første del af et 3-årigt forskningsprojektet, der sætter fokus på alt det, der ikke vedrører selve byggepladsen, gameplanen, økonomien og flyttekasserne. De mange svar fra dette første spørgeskema skal give en første pejling på, hvordan ansatte i Hospitalsenheden Vest har det, inden flytningen. I løbet af de næste tre år skal forskningsprojektet gerne finde svarene på, hvordan det så er gået, under og efter flytningen til Gødstrup.

Arbejdet med bearbejdelsen af svarene fra spørgeskemaet går nu i gang, og i løbet af marts 2019 er det forventningen at kunne melde enkelte hovedresultater ud her i nyhedsbrevet.

Hvem står bag?

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem HR-funktionen, NIDO | danmark og Arbejdsmedicin i Hospitalsenheden Vest samt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Der er indgået aftale om, at der i projektgruppen arbejdes målrettet på at hjemsøge midler til et 3 årigt ph.d.-projekt, hvor data fra dette projekt indgår som en før-måling. Desuden er yderligere forskningsprojekter mellem parterne under udarbejdelse.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 2924 3207.