21.12.2017

Udbruddet med Roskildesyge i Medicinsk Sengeafsnit (MSA) i Herning er afsluttet, og den sidste patient er i dag ude af isolation. Der er dermed normale tilstande på patientsiden i MSA. Blandt personalet er der fortsat en del, der er syge, men det handler dog også om andre sæsonbetingede sygdomme end Roskildesyge.

Der har været knap 20 patienter i isolation for Roskildesyge i perioden 13-21. december. Det har været afgørende for at inddæmme udbruddet så hurtigt, at vi har kunnet lukke for indlæggelse af nye patienter i MSA i de første døgn, og der har været stor imødekommenhed og hjælp fra andre afsnit i resten af hospitalet. Det store sygefravær blandt personalet har givet udfordringer, også derfor har hjælpsomheden været af særlig stor betydning. 

Der har været enkelte isolationspatienter med mistanke om Roskildesyge i andre afsnit.

Det er vigtigt fortsat at have stor opmærksomhed på patienter med opkastninger og diarre, da Roskildesyge stadig er ude i samfundet og fordi julefrokosterne, med stor risiko for spredning, topper i løbet af den kommende uge.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og hygiejnesygeplejerske Anette Jensen på tlf. 7843 8709.