21.12.2017

I begyndelsen af december godkendte Regionsrådet udbudsstrategien for NIDO | danmark, og i denne uge gik processen et skridt videre med offentliggørelsen af udbudsmaterialet.

Byggeriet af forsknings- og uddannelsescentret gennemføres som en totalentreprise med Niras A/S som bygherrerådgiver. Region Midtjylland er bygherre for NIDO. Teknisk Afsnit overtager den daglige projektledelse af projektet på bygherres vegne.

Der er for nuværende afsat 100 mio. kr. til NIDO. Totalentreprisen skal kort fortalt afklare, hvor meget der i første omgang kan bygges for midlerne. 

I forbindelse med udbuddet af NIDO skal der nedsættes 3 udvalg:

  1. Forhandlingsudvalg med lægefaglig direktør Jens Friis Bak som formand
  2. Bedømmelsesudvalg med koncerndirektør Ole Thomsen som formand
  3. samt en Klinisk følgegruppe.

Sammensætningen af udvalgene følger den, der er kendt fra psykiatri-projektet, DVN-Gødstrup. 

Den videre proces i forhold til udbuddet:

  • 21. dec. 2018: Offentliggørelse af udbudsmateriale
  • 19. jan. 2018: Prækvalifikation – ansøgningsfrist
  • 29. jan. 2018: Forhandlingsfasen starter
  • 22. aug. 2018: Aflevering af endelig tilbud
  • 31. okt. 2018: Godkendelse
  • nov. 2018: Offentliggørelse af vinder
  • 13. nov. 2018: Kontrahering

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup på tlf. 7843 8580.