21.12.2017

Kære kollega

Nu er det jul igen, og lige om hjørnet venter et nyt år. Traditionen tro bliver vi på denne tid af året mindet om, at det mørkner og lysner på samme tid.

Vi mærker allerede, at der er sæson for influenza og den slags sæsonbetonede sygdomme. Aktuelt har det givet ekstra omhu og travlhed i Akutmodtagelsen, og medicinske sengeafsnit har været lukket af for at inddæmme risikoen for, at roskildesygen skulle brede sig. 

Sådan er julen og december-mørket også. En reminder om, at liden tue kan vælte stort læs. At det er de små ting i hverdagen, håndhygiejnen, den hjælpende hånd eller støttende bemærkning fra kollegaen, der bærer. Takket være en stærk og fælles indsats fik vi også bugt med roskildesyge og andet i denne omgang. 

På den lyse side af december bliver 2018 et år, hvor det for alvor bliver tydeligt på byggepladsen i Gødstrup, at indflytning og ibrugtagning nærmer sig. 

Servicebyen i den sydlige del af området med apotek, køkken, varemodtagelse og sterilcentral står som planlagt klar til foråret, og psykiatrien går som den sidste af de tre etaper "i jorden" på samme tid. Kort sagt er de fysiske rammer i Gødstrup i god gænge. 

I det tidlige forår 2018 forventer vi også at have en detaljeret og godkendt plan for flyttetakt og udflytning af specialer til Gødstrup. Allerede nu ved vi, at det er en kolossal flytteopgave, som kræver stor opmærksomhed  både i forhold til patientsikkerheden og i forhold til hele personaleområdet. Personalets tryghed og trivsel i flytteprocesserne er et kontinuerligt opmærksomhedspunkt. 

Med 2018 vil vi komme denne ganske omfattende flytte- og logistikopgave nærmere. Det er en opgave, vi bestemt er ydmyge over for. Heldigvis er der forstandige folk til at løse denne opgave i vores flytteorganisation, som med udgangen af 2017 er helt på plads. 

Overblik og detaljer på selve flytteprocessen bliver der i øvrigt god mulighed for at få ved to fyraftensmøder i henholdsvis Herning og Holstebro d. 3. og 4. januar. 

For den kliniske praksis vil flytteopgaven også medføre store forandringer i mødet med patienterne. Og dette blik for nødvendige forandringer af kulturen og af den kliniske praksis er vi nødt til at være fælles om og seriøst gøre noget ved, hvis potentialet i de nye rammer i Gødstrup skal forløses.

Når man f.eks. i Urinvejskirurgisk Afdeling øver sig i nye arbejdsrutiner ved at lave en-sengsstuer til patienterne og får en aha-oplevelse i forhold til, hvad det giver af merværdi for den nære kommunikation med patienten og drager læring i brug af mobilt IT på patientstuen, så er det guld værd som forberedelse til Gødstrup. 

Vi vil i Hospitalsenheden Vest sikre os, at arbejdet med udviklingen af kvaliteten i vores kerneopgave, forberedelserne af ny, fælles praksis i Gødstrup, medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø går hånd i hånd. Derfor har vi i alle afdelinger i 2017 investeret ressourcer i kompetenceudvikling i form af forbedringsarbejde, TRIO-grupper og "Caminoen". Et arbejde, der fortsætter. 

For 2018 vil utvivlsomt kalde på meget mere af den slags prøvehandlinger, hvor patienten er omdrejningspunktet for en ændret praksis. 

På vej ind i et nyt spændende år kan vi glæde os over et 2017, hvor også omverdenen fik skærpet opmærksomheden på alt det nye og spændende, vi har gang i. Andre forskningsmiljøer kunne med fordel se mod vest for at lade sig inspirere af den midtjyske pionérånd, lød ordene fra uddannelses- og forskningsministeren ved vores årlige Forskningens Dag d. 24. august, og samme efterår var både innovationsministeren og sundhedsministeren på besøg for at hente inspiration fra vores måde at gøre tingene på. 

Vi inviterede den nære omverden indenfor i Gødstrup til "Åbent hospital", og over 3.000 gæster tog imod tilbuddet. Det blev også året, hvor vi fik navnet Regionshospitalet Gødstrup på plads, hvor byggepladsen blev koblet på den nye motorvej, og 25. september hejste vi flaget og festede for rejsegildet i Gødstrup. 

Med gode udsigter for 2018 og en stor tak for året, der går på hæld, ønsker vi dig og din familie en dejlig jul og et rigtig godt nytår.

Med venlig hilsen 
Ida Götke, Jens Friis Bak og Poul Michaelsen, Hospitalsledelsen