21.12.2017

30. november og 13. december 2017 var flere ledere samlet til fyraftensmøder om "Forebyggelse af stressrelateret sygefravær" ved Tanja Kirkegaard fra Arbejdsmedicinsk Klinik.

Oplægget tog udgangspunkt i en rapport, der er udarbejdet som resultatet af et forskningsprojekt. Forskningsprojektet har undersøgt lederes håndtering af medarbejderstress og de udfordringer, ledere oplever i deres håndtering af medarbejderstress.

Rapporten kan benyttes som et inspirationskatalog i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø samt forebyggelse og håndtering af medarbejders stressreaktioner. 

Læs rapporten her (pdf). 

I rapporten kan der blandt meget andet læses om følgende gode råd:

  • Skab handlemuligheder
  • Lederens dialog med medarbejderen
  • Fokuseér på løbende realitetstjek og dialog med medarbejderen.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610 og HR-konsulent Charlotte Birksø Dahl på tlf. 7843 8623.