21.12.2017

Straks i det nye år starter forskningsprojektet Aktiv Patientstøtte i Hospitalsenheden Vest. 

Aktiv Patientstøtte er en midlertidig og individuel støtte til patienter med en eller flere kroniske sygdomme såsom KOL, hjertesygdomme, led- og muskelsygdom, diabetes eller flere indlæggelser gennem det sidste år. Støtten til patienterne gives af specialuddannede sygeplejersker, og der kan ikke henvises til indsatsen hverken fra hospital, praktiserende læge eller kommune.

Formålet med indsatsen er at styrke patienternes egenomsorg og livskvalitet samt undgå unødvendige og belastende indlæggelser for patienten. 

Aktiv Patientstøtte består af en telefonisk støtte og coaching fra en sygeplejerske til borgere med en høj risiko for mange akutte indlæggelser. Erfaringer fra tilsvarende indsatser viser, at en telefonisk støtte kan øge livskvaliteten og mindske antallet af indlæggelser. Indsatsen følges tæt af et forskningsprojekt, som undersøger virkningen af Aktiv Patientstøtte. 

I Vest har Aktiv Patientstøtte lokale på adressen Gl. Landevej 49 st. i Herning - fysisk tæt på Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest. 

P.t. er der ansat 6 sygeplejersker og en ledende sygeplejerske. Der forventes ved fuld skala primo marts 2018, at være ansat 10 sygeplejersker. Indsatsen refererer til ledende overlæge Ulrik Sten fra Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. 

Implementeringen af Aktiv Patientstøtte sker under rammen af et fælles nationalt forskningsprojekt i alle fem regioner.  I Region Midtjylland er det besluttet at oprette 2 patientstøtteenheder – en vestenhed i Herning og en østenhed i Randers. 

Læs mere i informationsbrevet om Aktiv Patientstøtte.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og ledende regionsoverlæge Ulrik Steen på tlf. 7843 5070.