15.12.2017

Der er konstateret Roskildesyge i Medicinsk sengeafsnit i Herning. Når vi har Roskildesyge på hospitalet, er det et udtryk for, at smitten er ude i samfundet og at patienter indlægges med det, men også at personale smittes. 

Derfor skal der være opmærksomhed på at afbryde smitteveje og følge de infektionshygiejniske retningslinjer i alle kontakter med patienter, således at vi ikke bringer smitte udefra og ind til patienterne - eller med hjem. 

Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående og veldokumenterede faktor til at forebygge smittespredning. Der skal også være opmærksomhed på uniformshygiejne, dvs. ingen lange ærmer og håndsmykker og kittelen skal være lukket over privat tøj. Handsker og plastikforklæder er vigtige værnemidler i tætte patientkontakter. 

Når der er patienter med Roskildesyge iværksættes isolation og hvis man har mere end et tilfælde i afsnittet, skal hygiejnesygeplejersken kontaktes.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og hygiejnesygeplejerske Anette Jensen på tlf. 7843 8709.