15.12.2017

I denne uge blev det offentliggjort, at kunstneren Olafur Eliassons kunstværk "Verden set oppefra" vil indgå som en del af arealet foran hovedindgangen til det kommende Regionshospitalet Gødstrup takket være en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet. 

"Verden set oppefra"  består af to halvcirkler af stål og et skråtstillet spejl, der danner et halvtag, man kan opholde sig under. Kunstværket inviterer de besøgende til at bevæge sig ind i, igennem og rundt om det pavillonlignede rum. Spejlingen i loftet får halvcirklerne til at fremstå som to fulde cirkler, eller to meridianer på en usynlig jordkugle, hvis form ændrer sig afhængig af, hvor man betragter dem fra. 

Med Olafur Eliassens ord er "et hospital et sted, hvor man udover at beskæftige sig med mindre alvorlige skader og sygdomme også konfronteres med fødsel og død - med livet i alle dets ekstremer – og i sådanne situationer kommer vi uvægerligt til at se vores liv i en større sammenhæng. "Verden set oppefra" tilbyder et rum, hvori man kan se tingene i et større perspektiv." 

Læs mere artiklen på DNV-Gødstrups hjemmeside www.dnv.rm.dk.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og specialkonsulent Ditte Rask Rasmussen på tlf. 7843 8777.