15.12.2017

Fokuserede ultralydsscanninger er et vigtigt redskab for læger i Akutmodtagelserne til at kunne diagnosticere patienter korrekt. Undersøgelserne kræver et godt håndværk, og superviseret træning er en nødvendighed for at kunne opbygge og vedligeholde kompetencerne.

Det er emnet for stud.med. Stig Holm Jensens forsvar af sit forskningsårsprojekt d. 21. december. Projektet er udført i samarbejde mellem Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital.

Hvis der ikke er mulighed for superviseret træning på en afdeling, så kan fjern-supervision via tele-ultralyd være en teknisk mulig løsning. I den forbindelse har et projekt ved Akutafdelingen undersøgt, om fjern-supervision kan fungere kvalitetsmæssigt som et alternativ og supplement til almindelig supervision.

Projektets titel: "Remote supervision in Point-of-care Lung and Cardiac Ultrasound"

Projektet er gennemført af stud.med. Stig Holm Jensen ved Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital.

Hovedvejleder: Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital. 

Medvejledere:

  • Forskningsansvarlig overlæge Poul Petersen, Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest.
  • Læge og ph.d.-studerende Jesper Weile, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital.
  • Lektor Lars Bolvig, Center of Clinical Ultrasound, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Tid og sted for forsvaret

Torsdag d. 21. december kl. 9.45-11.15 i Konferencerummet i Akutpavillionen, Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61, 7400 Herning.

Censor: Overlæge Morten Nygaard på Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.

Alle forskningsinteresserede er velkomne.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 40937985, tlf. og stud. med. Stig Holm Jensen, Akutafdelingen.