08.12.2017

Flytteorganisationen er nu på plads, og 2018 bliver et år, hvor flytteforberedelserne til Gødstrup bliver meget konkrete.

Flyttekoordinatorerne starter op i januar og umiddelbart derefter begynder afdelingerne at lave egne flyttegrupper. Til marts forventes der at være et konkret bud på, hvordan den endelige flytterækkefølge ser ud, altså i hvilken takt specialer og funktioner rykker til Gødstrup. På samme tid vil en række koncepter for driften af det nye hospital være endeligt afklaret. 

Men der vil fortsat også være mange ting, der ikke er afklaret, for sådan må det være, når man skal flytte to hospitaler i fuld drift til et helt nyt hospital, der skal virke i samme sekund, den første patient er rykket ind i det. 

Svaret på, hvordan det lader sig gøre, er stram styring, planlægning, koordinering og tjeklister i hobetal. Og så er det en opgave, hvor alle mand er ved pumperne, når det kræves. 

3. januar i Restoen, Herning, kl. 15.00 - 16.30 og 4. januar i Restoen, Holstebro kl. 15.00 – 16.30 kan du høre mere, hvordan denne planlægning ser ud og få en status på, hvordan arbejdet på byggepladsen skrider frem og kort introduktion til driftsprincipperne for vores nye hospital i Gødstrup.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og projektleder Jacob Pedersen på tlf. 4015 8073.