08.12.2017

Med sit forskningsårsprojekt præsenterer stud. med. Mia Aagaard Doherty et nationalt studie af patienter med den sjældne og uhelbredelige sygdom pyknodysostose. 

Sygdommen er arvelig og er blandt andet karakteriseret ved lav sluthøjde, deformiteter i kraniet og skøre knogler med øget tendens til brud. Projektet, der undersøger pyknodysostose-patienterne fra både en klinisk, genetisk og social vinkel, er et vigtigt skridt på vej mod bedre kontrol og behandling af denne sjældne sygdom. 

Projektets titel: "Klinisk og genetisk undersøgelse af patienter med pyknodysostose". 

Projektet er gennemført af stud. med. Mia Aagaard Doherty ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og NIDO | danmark, Hospitalsenheden Vest. 

Hovedvejleder: Ledende overlæge Annette Haagerup, lektor, dr. med., NIDO | danmark, Hospitalsenheden Vest. 

Forsvaret er offentligt og finder sted: 

12. december 2017 kl. 15:00 i Auditorium, N1, Gl. Landevej 61, Herning.

Alle forskningsinteresserede er velkomne.

Censor: Forskningsansvarlig overlæge Esben Thygesen Vestergaard, klinisk lektor, ph.d., Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og forskningsformidler Marianne Jensby Bornemann på tlf. 7843 8584.