08.12.2017

Systematisk henvisning af patienter til rygestop virker efter hensigten. Siden september 2016 til november i år har kommunerne i Vestklyngen modtaget hele 826 henvisninger til rygestop fra Hospitalsenheden Vest.

Erfaringen viser, at 44 pct. af deltagerne er røgfri 6 måneder efter at have gennemført et kommunalt rygestopforløb. Metoden, der anvendes i forbindelse med henvisning, hedder VBA-Metoden, og den går i al sin enkelthed ud på at spørge patienterne, om de ryger, rådgive dem om den bedste rygestopmetode og henvise dem til kommunens rygestoptilbud. Kommunerne vil fortsat kontakte patienterne efter hjemkomst fra hospitalet og tilbyde dem en afklarende samtale og et rygestopforløb. 

Indtil nu har det tværsektorielle projekt været ledet af tidligere projektleder Lene Stokholm Jensen og nuværende projektleder Mia Lundquist Jensen, men efter nytår overgår opgaven til os selv i Hospitalsenheden Vest.

Fokus på rygestop vil fortsætte uformindsket i de kommende år, for selvom vi har haft kontakt med mange patienter, så er der stadig et stort potentiale i Hospitalsenheden Vests optageområde. Ifølge Sundhedsprofilen 2013 for Region Midtjylland og kommuner ryger 19 pct. at de 25-79 årige bosat i Vestklyngen dagligt, 70 pct. vil gerne stoppe og 39 pct. gerne have hjælp. 

Med ca. 98.000 unikke kontakter i perioden 1. januar til 31. oktober 2017 betyder det, at vi i Hospitalsenheden Vest potentielt har mødt ca. 18.000 dagligrygere, hvoraf ca. 13.000 gerne vil stoppe og af dem vil omkring 5.000 gerne have hjælp til det.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520, projektleder Mia Lundquist Jensen på tlf. 4087 9117 eller konsulent for det tværsektorielle samarbejde, Gunna Estrid Andersen på tlf. 7843 8712.