08.12.2017

Ved rekvirering af blodprøver er der i dag nogle vaner, der gør, at patienternes sikkerhed, kollegernes tid og hospitalets samlede økonomi kommer unødigt under pres. Heldigvis er det enkelt at gøre noget ved, men det afhænger af dig og dine vaner ved rekvirering. 

Når en patient kommer til blodprøvetagning skal sekretæren printe rekvisitionen på de blodprøver, som patienten skal have taget netop denne dag. Har patienten behandlingsforløb på flere forskellige afdelinger, kan listen over den enkelte patients rekvisitioner være lang. 

Arbejdet med at finde den rigtige rekvisition bliver ofte besværliggjort af, at datoen for prøvetagning ikke er opdateret, eller at gamle og ubrugte rekvisitioner ikke er slettet. Desuden kommer der hver måned i gennemsnit 199 patienter, hvor der mangler en rekvisition. 

Derfor er det afgørende, at du hjælper med, at blodprøverne rekvireres korrekt. Det betyder nemlig færre forstyrrelser af kolleger og kortere ventetid for patienterne, men allervigtigst en forbedret patientsikkerhed. 

Kvalitetsrådet opfordrer til, at alle rekvirenter følger tre enkle regler ved bestilling af blodprøver:

  1. Opret rekvisitionen, før patienten kommer til prøvetagning.
  2. Fremdater rekvisitionen til den ønskede/forventede prøvetagningsdato.
  3. Oprettes der ny rekvisition (f.eks. med ændret analyseindhold), så slet den, der ikke skal bruges.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og chefbioanalytiker Karina Willemoes Ladefoged på tlf. 7843 5621.