01.12.2017

Takket være en kvalificeret og respektfuld indsats af både medarbejdere på Røntgenafdelingen og i andre afdelinger lykkedes det at få patienterne sikkert igennem undersøgelserne, mens opdateringen af RIS (røntgeninformationssystemet) fandt sted sidste weekend. 

Ledende oversygeplejerske Hanne-Birgit Falkesgaard fra Røntgenafdelingen beretter om en opdatering, der krævede tålmodighed fra alle sider. F.eks. var det nødvendigt igen at vende tilbage til "gamle dage" og skulle skrive alt ned på papir. Men, trods de mange besværligheder, var det en god oplevelse af et prisværdigt samarbejde. 

At RIS-opdateringen lykkedes, skyldtes blandt andet, at der sad medarbejdere fra Carestream både i Israel, Italien, Norge, København og Herning i 4-5 dage for at køre opdateringen igennem og sikre, at data ikke gik tabt. 

Efterfølgende har der været en del opsamling i form af at beskrive undersøgelser, men Røntgenafdelingen er i hus med opdateringen.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og ledende oversygeplejerske Hanne-Birgit Falkesgaard på tlf. 2260 0696.