01.12.2017

Nylige undersøgelser tyder på, at indtag af nitrit og nitrat har gunstige effekter ved forskellige hjertekarsygdomme. Effekten på nyrerne og blodtrykket i de store kar ved hjertet er dog ikke fastslået. Derfor er effekten af natriumnitrit blevet undersøgt i tre kliniske studier på raske personer og patienter med forhøjet blodtryk som del af et nyt ph.d.-projekt.

Projektet er gennemført af læge og ph.d.-studerende Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtryksforhøjelse, Hospitalsenheden Vest. 

Afhandlingen forsvares 15. december 2017. 

Hovedvejleder: Specialeansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor Jesper Nørgaard Bech, Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtrykforhøjelse.

Medvejleder: Erling Bjerregaard Pedersen, professor emeritus, dr. med., Universitetsklinik for Nyresygdom og Blodtrykforhøjelse. 

Undersøgelsesresultaterne vil blive præsenteret og diskuteret ved forsvaret. 

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

Forsvaret af ph.d.-projektet er offentligt og finder sted: 

15. december 2017 kl. 14 i Foredragssal 1, Indgang U, Regionshospitalet Holstebro, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro.

 Titlen på projektet er ”Effects of Sodium Nitrite Infusion on Renal Function, Vasoactive Hormones, Brachial and Central Blood Pressure in Healthy Subjects and Patients With Essential Hypertension”.

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Henrik Birn (formand for bedømmelsesudvalget) Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet og Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital
  • Professor Jon Lundberg Institut for Fysiologi og Farmakologi, Karolinska Instituttet, Stockholm, Sverige
  • Professor, overlæge Jørgen Jeppesen Institut for Klinisk Medicin, Amager-Hvidovre-Glostrup, Københavns Universitet og Medicinsk Afdeling, Glostrup Hospital.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 7843 8510 og læge, ph.d.-studerende Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk tlf. 6166 9959.