01.12.2017

Region Midtjylland har med virkning fra 1. december 2017 indgået en ny udbudsaftale på klinisk ernæring og remedier som sonder, ernæringssprøjter med mere. Information er udsendt til alle funktionspostkasser i starten af november. 

Udbuddet betyder flere leverandører af ernæringsprodukter. I mange år har størstedelen af ernæringsprodukterne været fra Nutricia, men nu bliver sortimentet ændret, så Nestlé og Fresenius Kabi's produkter også kommer ind i sortimentet.

Blandet andet kommer der tre leverandører af sondeernæringsprodukter og to leverandører af tilskudsdrikkene. Det betyder, at vi skal vænne os til at bruge nogle andre ernæringsprodukter, end dem vi plejer. Ernæringsenhedens kliniske diætister har grundigt kendskab til alle de nye produkter i sortimentet. 

Udbuddet betyder også skift af ernæringspumper og ernæringssæt. Implementeringen af ernæringspumper og ernæringssæt sker løbende per hospitalsenhed og koordineres af indkøbsafdelingen. 

Hospitalsenheden Vest har i kraft af en klinisk diætist fra Ernæringsenheden været repræsenteret i brugergruppen i forhold til ernæringsdelen. 

Der blev informeret om ændringerne på temadagen for kostnøglepersoner d. 1. november. Ernæringsenheden har allerede flere aftaler om undervisning på afdelingerne i forhold til at få implementeringen til at glide så glat som muligt. Afdelingerne modtager oversigter over sortimentet af sondeernæring og tilskudsdrikke og ernæringsprodukterne bestilles som hidtil i Dankost. 

Ernæringsenheden står gerne til rådighed for spørgsmål og information på afdelingerne og anbefaler fortsat, at patienter med behov for sondeernæring og tilskudsdrikke henvises til klinisk diætist med henblik på at sikre optimal ernæring.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og ernæringschef Lone Viggers på tlf. 2222 8938.