23.11.2017

Anders Kühnau (A) bliver ny regionsrådsformand i Region Midtjylland i perioden 2018-2021. Det står klart efter indgåelsen af en konstitueringsaftale mellem alle Regionsrådets partier.

Hanne Roed (Rad.V.) bliver 1. næstformand, og Carsten Kissmeyer (V) bliver 2. næstformand. 

Psykiatriområdet har fået et særligt fokus i aftalen. Udover de 10 mio. kr., som tidligere er aftalt som led i budgetforliget for 2018, har partierne aftalt, at der findes yderligere 15 mio. kr. til et løft af psykiatrien i 2018. 

Disse midler går til flere senge, bedre personalenormeringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommunerne mv. Herudover er parterne enige om at løfte psykiatrien yderligere ved budget 2019. 

Læs mere her i konstitueringsaftalen og se listen over de nyvalgte her.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007.