23.11.2017

To forskere fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, er udnævnt til lektorer ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Karin Biering og David Høyrup Christiansen er dermed de første ikke-læger ved Hospitalsenheden Vest, der får titlen lektor.

De to forskere har faglig baggrund i fysioterapien og flere års klinisk erfaring fra forskellige sygehuse. I deres forskning går de dog forskellige veje.

Karin Biering udfører epidemiologisk forskning relateret til en lang række kliniske områder, herunder hjertemedicin, vold og trusler, patientsikkerhed, arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø. Hendes fokus er metoderettet: forskningsdesign og –analyse.

David Høyrup Christiansen har gennem længere tid forsket i bevægeapparatslidelser og arbejder med at fremskaffe viden og udvikle interventioner, der kan mindske de helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser af smerter i bevægeapparatet. Hans primære fokus er målemetode, prognose- og interventionsforskning.

Lektoratet er en anerkendelse af de to forskeres arbejde, og giver universitetsklinikken Arbejdsmedicin ved Hospitalsenheden Vest flere hænder til hovedvejledningen af kommende ph.d.-studerende.

Læs mere i artiklen på Arbejdsmedicins hjemmeside.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte forskningskoordinerende ledende overlæge, Annette Haagerup på tlf. 7843 8580 og forskningsformidler, Arbejdsmedicin, Elisabeth Dørken på tlf. 7843 3557.