23.11.2017

Kræftens Bekæmpelse bevilger et stort millionbeløb til det første ph.d.-projekt på Onkologisk Forskningsafsnit ved Hospitalsenheden Vest.

Ph.d.-projektet vil bl.a. undersøge brug af patient rapporterede oplysninger i opfølgningsforløb med lungekræft. Og der er tale om en flot udvikling af forskningsafsnittets kræftforskning, som hidtil har været centreret om lægemiddel- og registerforskning. 

Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark, og blot halvdelen af patienterne overlever, efter at behandlingen er afsluttet. Det skyldes bl.a., at det kun er muligt at opspore tilbagefald eller forværringer af sygdommen i forbindelse med, at patienten indkaldes til rutinemæssige scanninger på hospitalet som en del af sit opfølgningsforløb. 

Det er baggrunden for, at Onkologisk Forskningsafsnit på Hospitalsenheden Vest modtager 3,5 mio. kr. i støtte fra Kræftens Bekæmpelse til at søsætte sit første ph.d.-projekt, der vil undersøge muligheden for at forbedre overlevelsen for lungekræftpatienter efter endt behandling. 

Ambitionsniveauet er højt: over de næste tre år forløber fire undersøgelser i et samarbejde mellem Onkologisk Forskningsafsnit og AmbuFlex, som er tilknyttet universitetsklinikken Arbejdsmedicin på Hospitalsenheden Vest, ligesom Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse også bliver en del af det forskningsmæssige samarbejde. Undersøgelserne skal være med til at vurdere, om systematisk brug af patient-rapporterede oplysninger kan opspore tegn på lungekræft tidligere end opfølgning på hospitalet.

Onkologisk Forskningsafsnit får sin første ph.d.-studerende til januar

Pr. 1. januar 2018 får Onkologisk Forskningsafsnit tilknyttet sin første ph.d.-studerende som klinisk assistent i forbindelse med forskningsprojektet.

Dette markerer, at forskningsafsnittet nu bevæger sig et vigtigt skridt videre mod at blive en forskningsafdeling med sine egne ph.d.-projekter.

Medvejleder er professor Niels Henrik Hjøllund ved AmbuFlex.

Læs mere i den udsendte pressemeddelelse.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, ledende overlæge Hanne Linnet på tlf. 4020 6602, oversygeplejerske Lene Høgsberg på tlf. 2174 4200 og forskningsansvarlig overlæge Halla Skuladottir på tlf. 2440 0852.