17.11.2017

Med virkning fra 1. december har HMU besluttet, at alle nyansatte med patienthåndtering skal gennemføre e-læringsprogrammet "Gør det let, forflyt med hjælpemidler" senest inden 3 måneder efter ansættelsen. For øvrige kolleger, der har med patienter at gøre, gælder, at de skal gennemføre kurset i løbet af 2018. 

I praksis betyder det, at alle nyansatte, som deltager i det obligatoriske introprogram samt forflytningsundervisning og alle medarbejdere med patienthåndtering, pr. 1. december 2017 automatisk vil blive tilmeldt e-læringskurset og dermed modtager en mail om gennemførelse af " Gør det let – forflyt med hjælpemidler". 

E-læringsprogrammet er et supplement til den i forvejen store indsats, der ydes indenfor forflytningsområdet. 

E- læringsprogrammet skal medvirke til at understrege vigtigheden af, at man på afdelingerne understøtter en forflytningskultur, hvor konsekvent brug af hjælpemidler bliver en naturlig del af arbejdet til gavn for både medarbejdernes og patienternes sikkerhed. 

Med dette tiltag forventer vi endnu større sammenhæng mellem kerneopgaver og forflytningsindsatsen og tror på, at det kan medvirke til forebyggelse af sygefravær og forflytningsrelaterede arbejdsulykker og nedslidninger. Alt sammen til gavn for patienterne og personalet.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse Plougstrup Hansen på tlf. 7843 8610.