17.11.2017

Natten mellem lørdag d. 18. november og søndag 19. sker en planlagt opdatering af MidtEPJ til den såkaldte RM21 version.

Under opdateringen kl. 00.00 – 04.00 lukkes ned for adgangen til MidtEPJ, men der vil være adgang til MidtEPJ Opslag. Der er udmeldt standard procedurer for håndtering af det planlagte nedluk. 

Med opdateringen kommer ud over en række rettelser også ny funktionalitet, bl.a. en ny og forbedret medicinbrowser i EPJ og forbedringer til Fælles Medicinkort. 

I Medicinmodulet kommer der en ny og forbedret medicinbrowser, hvor bl.a. CAVE og interaktioner bliver mere synlige. Nye ikoner for CAVE, standardordinationer/-pakker går igen i medicinbrowseren, i ordinationsoversigten samt på administrationsoversigten. 

Det bliver nu muligt at udskifte et allerede ordineret præparat til anden administrations form, hvis patientens tilstand for eksempel kræver i.v behandling frem for en tablet behandling. Se en kort introvideo om den nye medicinbrowser

Med opdateringen af Fælles Medicinkort kommer der blandt andet mulighed for en struktureret visning af op- og nedtrapning samt ordinationer ordineret efter skema. 

Det bliver nu muligt at ordinere i EPJ-enheder i FMK. Denne løsning skal sikre, at der ikke sker utilsigtede hændelser, når der ordineres medicin. 

Der kommer også en direkte adgang til FMK-online via Blomsten i MidtEPJ. Når man går den vej fastholdes den patient, man har i kontekst, og det er ikke muligt, at skifte til en anden patient. 

Denne hurtige og direkte adgang gør det nemmere at:

  • Oprette vaccinationer
  • Udstede recepter til patienter med erstatnings-cpr
  • Ansøge om tilskud

Læs mere om de nye forbedringer i Fælles Medicinkort.

Bedre sammenhæng mellem Klinisk Logistik og MidtEPJ

Med weekendens opdatering af MidtEPJ, bliver der ligeledes åbnet op for en længe ventet kobling mellem Klinisk Logistik og MidtEPJ. Med løsningen kan man højreklikke på en patient på liste i Klinisk Logistik Anywhere og derfra direkte gå til den pågældende patients journal i MidtEPJ. Der er mulighed for at vælge, hvilken del af EPJ man ønsker at se. 

Løsningen forudsætter, at Klinisk Logistik Anywhere startes op via nyt ikon i MidtEPJ. 

Læs mere i vejledningen her.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og projektleder Ole Zielke på tlf. 2137 5002.