17.11.2017

Ugens temadøgn i hospitalets øverste samarbejdsudvalg, HMU, var dedikeret Gødstrup og flytteforberedelser fra ende til anden.

Holdninger til, hvordan vi tilrettelægger patientflow, arbejdstid og bemander rum og funktioner med rette kompetencer hen over dag, aften og weekend, fyldte temadøgnet. Alt sammen ud fra den præmis, at rammerne i Gødstrup er en unik mulighed for at forny måden man driver hospital på og bevæge ledelse, arbejdsgange og kultur i retning af, hvad det vil sige at være på patientens præmisser anno 2020. 

For patienterne og deres præferencer og behov er anderledes i dag end de var for 5, 10 og 15 år siden. Fx er der udsigt til, at vi ved åbning af Gødstrup runder 300.000 ambulante konsultationer om året i vores forskellige klinikker, og de patienter, vi i dag har liggende i en seng, er mere behandlingskrævende end før. Hvad betyder det eksempelvis for vores bemanding hen over en weekend, og hvordan ser fremmøde profilerne ud, når der er ambulant aktivitet i klinikken til 22 aften? 

Det var nogle af de emner, som der skal findes svar på, mens håndteringen af de praktiske flytteforberedelser gror tættere med etableringen af flytteenheden, tværgående flyttekoordinatorer og 22 ud af 23 flyttekoordinatorer for de enkelte afdelinger på plads. 

For HMU gav det ubetinget stor tryghed og blive præsenteret for den både komplekse og meget detaljerede omhu, som er flytteprojektet til del. 

Projektleder og hospitalets flyttemand nr. 1, Jacob Pedersen, annoncerede, at der primo 2018 bliver lagt 2 fyraftensmøder i kalenderen, så alle interesserede kan få et overblik og et indblik i flyttemanualer og tidsplaner med mere. 

Indtil da kan du få mere at vide om flytteforberedelserne og bemandingen af flytteorganisationen på intranettet

Nærmere information om fyraftensmøder følger.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007, næstformand i HMU Cristina Hedegaard Kildevang på tlf. 7843 7824, HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610 og projektleder Jacob Pedersen på tlf. 4015 8073.