10.11.2017

Lægemiddelstyrelsen har udsendt nye regler for udstedelse af recepter. Formålet er at styrke brugen af det Fælles Medicin Kort og elektroniske recepter. 

I udgangspunktet betyder det, at ALLE recepter skal udsendes elektronisk, med mindre at der er særlige grunde, der taler for noget andet. 

Recepter på følgende typer af lægemidler må dog fremover alene anvises elektronisk: 

  • Lægemidler til dosisdispensering
  • Lægemidler underkastet særlig overvågning jf.§4

Papir, telefax og telefonrecepter kan fortsat anvendes i særlige tilfælde, og det er den enkelte læge, der foretager denne vurdering. Man skal dog være opmærksom på, at apoteket kun må ekspedere papir-telefax og telefonrecepter én gang. Hvis patienten/kunden ønsker udleveringer i mindre mængder, henvises til elektronisk recept.

Magistrel lægemidler kan ikke ordineres elektronisk, derfor er der dispensation frem til den 1. april 2018, hvor lægen kan anvende papir, telefax og telefonrecepter for denne type af lægemidler. Det gælder også recepter på Magistrel §4 lægemidler. NBS-præparater kan kun udskrives af speciallæge. Det er ikke nok, at det kommer fra en specialeafdeling.

Hospitalsapoteket tilbyder at komme rundt til lægemøder i Hospitalsenheden Vest og undervise - kort - i receptreglerne.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og hospitalsapoteker Anders Knudsen på tlf. 7843 5110.