10.11.2017

Tidsplanen forNIDO danmark er klar. 1. kvartal 2020 rykker forsknings- og uddannelsescenteret ind i de nye omgivelser i direkte tilknytning til DNV-Gødstrup.

Region Midtjylland udarbejdede i juni 2016 et byggeprogram for et komplet NIDO, og på baggrund af byggeprogrammet har Friis & Moltke i marts 2017 udarbejdet et skitseforslag for NIDO. 

Processen går nu videre, og i tirsdag i næste uge behandler regionens Forretningsudvalg en udbudsstrategi for NIDO. Det foreslås, at byggeriet gennemføres som en totalentreprise med Niras A/S som bygherrerådgiver. 

Region Midtjylland er bygherre for NIDO, og Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup varetager den daglige projektledelse af projektet på bygherres vegne. Der er for nuværende afsat 96 mio. kr. til NIDO.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haageruppå tlf. 7843 8580.