10.11.2017

I forbindelse med udflytningen til Gødstrup er det besluttet, at ledelsesstrukturen på niveau 3, funktionsledelser, skal være på plads primo 2018.

Aktuelt er der udarbejdet en rapport, der sammenfatter afdelingsledelsernes tanker om ledelse på niveau 3, efter at der i dette efterår er gennemført interviews med samtlige afdelingsledelser om emnet.

Rapporten vil indgå i den videre afklarende proces, og 22. november afholdes et temamøde for afdelingsledelserne, hvor de forskellige perspektiver for den fremtidige ledelsesstruktur drøftes, ligesom HMU på et kommende temamøde 16-17. november vil gøre status for denne del af forberedelserne til Gødstrup.

Som et supplement til rapporten udarbejdes et notat, der kan indgå i de videre lokale drøftelser om emnet. Notatet udsendes til afdelingsledelserne i næste uge, ligesom der vil blive udsendt en mere detaljere tidsplan for høring- og beslutningsprocessen.

Formålet med at afklare ledelsesstrukturen er at give Hospitalsenheden Vest og dermed afdelingerne de bedst mulige vilkår under forberedelserne af den forestående flytteproces.

Kontakt

For yderligere information og spørgsmål til processen og rapporten er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse Hansen på tlf. 7843 8610.