10.11.2017

Et brugerpanel har fået stillet hovedopgaven "At udarbejde politik for mad og måltider i Restoen".

Gennem de seneste år er der gennemført tre undersøgelser af Restoerne i Herning og Holstebro for at klarlægge personalets tilfredshed med menuer, udvalg og priser med henblik på at få inspiration til det videre udviklingsarbejde.

Resultatet af undersøgelserne blev præsenteret for HMU i august, og efterfølgende nedsatte Ernæringsenheden med deltagelse af HMU et brugerpanel.

Brugerpanelet, der er forankret i ernæringsenhedens kvalitetsudvalg, fik i opdrag at udarbejde en politik for mad og måltider, der kan anvendes i de nuværende kantiner samt på det kommende "Regionshospitalet Gødstrup".

Brugerpanelet, der lige har afholdt sit første møde, er en bredt sammensat gruppe af kolleger fra forskellige afdelinger med ernæringschef Lone Viggers som formand.

Panelet skal i løbet af de næste par år:

  • omsætte politikken til handling og afprøvning af tiltag
  • sikre formidling og synliggørelse af politikken i organisation
  • følge op på igangsatte tiltag, herunder indhente informationer om den brugeroplevede kvalitet.

Med til at sætte rammerne for brugerpanelets arbejde og initiativer er de økonomiske vilkår på området.

Læs mere om nye tiltag, der allerede kører i Restoerne.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og ernæringschef Lone Viggers på tlf. 7843 4510.