03.11.2017

Tirsdag d. 7. november samles afdelings- og funktionsledere i Aulum for at drøfte de grundlæggende principper, der skal støtte patientforløb og samarbejdet i hverdagen i Gødstrup for alle medarbejdere.

F.eks. skal det konkretiseres, hvordan vi bedst udnytter de fælles arealer, inddrager patienten mest muligt i dokumentation og mange andre af de rutiner, der får betydning for hverdagen i de nye rammer på patientens hospital. 

Vi skal have nogle fælles principper for, hvad det giver af forandringer i arbejdsgange, opgaver og kommunikationsrutiner, at der i Gødstrup f.eks. er enestuer til alle overnattende patienter. Hvad medfører det i forhold til stuegang og læge-patient konsultationen og så videre? 

Og hvad betyder de nye samarbejdsformer med patientansvarlig læge, patientansvarlig sygeplejerske og teamwork, der inkluderer nye fagligheder? 

Alt sammen stærke markører for, hvad det er for forandringer og forbedringer vi søger at høste ved fælles hjælp, sådan at hospitalet i Gødstrup i sin grundstruktur og i praksis bliver pateintens hospital. 

Et andet emne på mødet tirsdag er principperne for den fremtidige organisering på niveau 3 (funktionsledelse), som afdelingsledelserne har bidraget med input til i forbindelse med interviews.

Hospitalsledelsen har nu udarbejdet generelle principper for ledelsesstrukturen på niveau 3. Principperne vil blive præsenteret og drøftet på mødet, og der vil efterfølgende blive en iværksat en hørings- og beslutningsproces om dette emne. 

Husk du løbende kan følge med i forberedelserne til flytningen og ibrugtagningen af hospitalet i Gødstrup her.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 7843 8541.