03.11.2017

En forskergruppe fra Arbejdsmedicin i Herning og VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har i kroner og øre udregnet, hvad utilsigtede hændelser (UTH) på sygehusene koster samfundet. Udregningerne er sket i forbindelse med en større undersøgelse af arbejdsmiljøet på en akutafdeling på et dansk regionshospital. 

Det er ikke småpenge, vi taler om. Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit kan spares 100.000 kr. pr. patient. Tallet er dog ikke overraskende for os i Hospitalsenheden Vest, og det bekræfter kun vores antagelse af, at dårlig kvalitet koster. 

Forskergruppen fandt bl.a. ud af, at en patient, der er blevet udsat for en utilsigtet hændelse i forbindelse med sin indlæggelse, koster dobbelt så meget som en patient uden en sådan begivenhed og med tilsvarende diagnose, alder og køn. 

Læs mere om undersøgelsen på Arbejdsmedicins hjemmeside.

Kvalitet og Udvikling vil nu gå i dialog med Arbejdsmedicin for at afdække, hvordan vi kan bruge undersøgelsens resultater i det fremadrettede patientsikkerhedsarbejde. 

Som en del af indsatsen for at forebygge utilsigtede hændelser og fastholde en høj kvalitet i vore ydelser, har vi gennem en årrække systematisk gennemført analyser af disse hændelser med henblik på at lære af dem. Udover analyser følges kvaliteten af hospitalets indsatser løbende, bl.a. gennem de kliniske kvalitetsdatabaser.

Ønsket er, at dialogen med Arbejdsmedicin kan skærpe arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed yderligere.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, kvalitets- og udviklingschef Birgitte Knak Ostersen på tlf. 7843 8710 og forskningsformidler Elisabeth Vestergaard Dørken, Arbejdsmedicin på tlf. 7843 3557.