27.10.2017

I løbet af efteråret 2017 er medlemmer af hospitalsledelsen ude på såkaldte patientsikkerhedsrunder på i alt 5 udvalgte afdelinger for at få indsigt i den kliniske daglige virkelighed og for at komme i god dialog med personalet.

Tidligere har patientsikkerhedsrunderne været uvarslede, men det gav lidt for store udfordringer med at finde de rette kolleger at tale med. 

Så derfor vidste de godt på Intensiv Afdelingen Holstebro (ITA), at sygeplejefaglig direktør Ida Götke med flere ville dukke op præcis kl. 10 forleden. Nøglepersoner i afdelingen var varslet, og de var godt forberedte. 

Emnet til dialog denne formiddag var dokumentationspraksis, og specifikt hvordan det praktiseres på ITA Holstebro. 

Læs mere i artiklen på intranettet.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520.