27.10.2017

Som tidligere omtalt her i nyhedsbrevet får indlagte patienter i Hospitalsenheden Vest og Anker Fjord Hospice mulighed for at brevstemme til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg.

Selve valgdagen er tirsdag d. 21. november og præcis en uge før - tirsdag d. 14. november 2017 – er der mulighed for at brevstemme.

Alle sengeafsnit har nu modtaget de første informationer om, hvordan dagen skal forløbe. En lille uge før brevafstemningen udsendes uddybende informationer samt brev til udlevering til indlagte patienter.

Som ved tidligere afstemninger er kolleger fra Staben udpeget til at være stemmemodtagere.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.