27.10.2017

Dialyseafsnittet på Regionshospitalet Holstebro, der behandler patienter med akut og kronisk nyresvigt, er i disse måneder midt i en proces, der som mål har at motivere patienterne til at sige ja til hjemmeanalyse.

Erfaringer viser, at patienter i hjemmedialyse er mere tilfredse, har større personlig frihed og tilbringer langt mindre tid på sygehuset. Kort sagt er argumentet for hjemmebehandling godt, fordi det styrker patienternes engagement og indflydelse på behandlingen, og så er det også billigere for samfundet. 

Målet er således klart, men hvordan kan det nås? Svaret – eller gode bud - på spørgsmålet er kommet til overfladen under arbejdet med processen "Fælles beslutningstagen". 

"Fælles beslutningstagen" er en proces, hvor afsnittets sundhedsfaglige personale anvender en række værktøjer, der skal hjælpe med at give patienten et fagligt solidt og troværdigt beslutningsgrundlag, så de kan sige ja tak til hjemmedialyse. 

Patienterne har ofte svært ved at se dialyse i hjemmet som en god ide, fortæller specialeansvarlig overlæge Jesper Nørgaard Bech fra Dialyseafsnittet. Det er for besværligt, synes de, og de har svært ved at overskue situationen. 

For at hjælpe patienterne til at kunne træffe beslutningen har Dialyseafsnittet intensiveret patientinvolveringen. Efter inspiration fra Aarhus Universitetshospital i Skejby arbejdes nu med specielle skemaer, der skal hjælpe med at bane vejen for den rigtige beslutning til gavn for patienten og for afsnittet. Patienterne får flere samtaler med sygeplejersker, der er specielt uddannet i at arbejde med de nye værktøjer. Og effekten af de flere samtaler er mærkbar fortæller Jesper Bech, bl.a. fordi patienterne har bedre tid til at tage en beslutning. 

28 samtaleforløb

Indtil nu er der gennemført 28 samtaleforløb og 10 yderligere samtaleforløb pågår, men er endnu ikke afsluttede.. Af de 28 gennemførte samtaleforløb, har 21 patienter (ca. 75 pct.) givet udtryk for ønske om hjemmebaseret dialysebehandling. 20 af patienterne har ønsket peritonealdialyse (bughinde-dialyse) og 1 patient hæmodialyse (blodrensning) i hjemmet. 

Af tallene kan man ikke fastslå, at patienternes beslutninger så ender med en øgning i hjemmedialyser. Her kan diverse komplikationer, infektioner, teknikproblemer med mere spille ind. 

Ifølge overlæge Jesper Nørgaard Bech er det dog tankevækkende, at vi med det aktuelle set up kan se en markant øgning af patienternes ønske om hjemmebaseret dialyse. Og spændende, hvordan det over tid vil påvirke hjemmedialysepopulationen.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og overlæge Jesper Nørgaard Bech på tlf. 7843 6787.