27.10.2017

Folkeskolelærere er væsentligt mere udsatte end gennemsnitsbefolkningen for vold og trusler i løbet af en arbejdsdag. Vi ved ikke nok om, hvordan det påvirker lærerne, og hvordan arbejdspladserne kan forhindre volden og truslerne.

Det skal et nyt forskningssamarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø nu lave om på.

Undersøgelsen skal svare på:

  • om der er sammenhæng mellem høje krav og mange rollekonflikter og antallet af volds- og trusselsepisoder mod folkeskolelærere? Hvis der er, er den sammenhæng så påvirket af lærernes egen indflydelse på arbejdet, social støtte og forebyggelsesklimaet?
  • om der er sammenhæng mellem volds- og trusselshyppigheden og lærernes stressniveau, søvnkvalitet, udbrændthed og engagement? Hvis der er, påvirkes den sammenhæng så af social støtte på arbejdspladsen og forebyggelsesklimaet?

Fakta om projektet

Projektet hedder "Vold, trusler og chikane mod lærere i Folkeskolen". Det gennemføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektperiode: 2017-2020. 

Fakta om metoden

5000 folkeskolelærere inviteres til at svare på to spørgeskemaer med 1 års mellemrum og sms'er hver måned (om stress, vold og trusler, chikane og social støtte). Når første spørgeskemarunde er gennemført, er der hentet nok oplysninger ind til at kunne foretage interview på forskellige skole-typer: 

  • 8-10 skoler med højt forebyggelsesklima og lave hyppigheder af vold, trusler og chikane.
  • 8-10 skoler med lavt forebyggelsesklima og høje hyppigheder af vold og trusler.

De der interviewes er: Skolernes ledelse, tillidsvalgte, udvalgte medarbejdere fra både yngre elev- og ældre elevårgange.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte psykolog, ph.d., Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicin Herning på tlf. 2346 0879 og forskningsformidler Elisabeth Vestergaard Dørken på tlf. 7843 3557.