13.10.2017

Det er nu et år siden, at systematisk henvisning af patienter til rygestop efter Very Brief Advice-metoden (VBA-metoden) blev rullet ud i Hospitalsenheden Vest. Det tværsektorielle projekt, som har til formål at sikre en systematisk henvisning af borgere fra hospital og praktiserende læge til gratis rygestoprådgivning i kommunen, fik en flot start sidste efterår, og succesen er fortsat måned efter måned.

VBA-Metoden, der anvendes, går i al sin enkelthed ud på at spørge patienten om han/hun ryger, rådgive dem kort om den bedste rygestopmetode og henvise dem til kommunens rygestoptilbud. 

44 % røgfrie efter 6 måneder

Siden sidste efterår har kommunerne i Vestklyngen modtaget ikke mindre end 726 henvisninger fra forskellige afdelinger på hospitalet. At det hjælper at henvise til et rygestopkursus, viser statistikken tydeligt.

Erfaringen er nemlig, at 44 pct. fortsat er røgfri 6 måneder efter at have gennemført et kommunalt rygestopforløb. Data er for alle deltagere, der har gennemført et rygestopforløb i Vestklynge kommunerne, uanset om de er henvist eller selv har henvendt sig. 

Alle Vestklyngens kommuner har således et godt og gratis rygestoptilbud, og det bliver de ved med at have, når indsatsen fra 1. januar 2018 overgår til drift i Vestklyngens kommuner. Det betyder, at hospitalspersonale fortsat kan henvise alle rygere uden at have detaljeret kendskab til hver enkelt kommunes tilbud. Det er sågar også muligt at henvise pårørende til rygestopforløb.

Patienterne har generelt en positiv oplevelse af at blive henvist, og flere finder det motiverende, at det er kommunen, der efterfølgende indleder kontakten.   

Succes i Vest

Hospitalsenheden Vest har været spydspids for at bane vejen for at flere rygere får tilbudt hjælp til gratis rygestop. Faktisk kigger hele landet lige nu på Hospitalsenheden Vests succes med at henvise til kommunale rygestoptilbud.

Danske Regioner har desuden præsenteret Hospitalsenheden Vests indsats for at henvise rygere til kommunale rygestoptilbud som et konkret bud på, hvordan vi kan nedbringe antallet af rygere og dermed begrænse tobaksrelateret sygdom og bidrage til at skabe mere lighed i sundhed. 

Læs mere i e-Dok retningslinjen "Henvisning af patient til rygestop, HEV.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520, projektleder Mia Lundquist Jensen på tlf. 4087 9117 eller konsulent for det tværsektorielle samarbejde, Gunna Estrid Andersen på tlf. 7843 8712.