13.10.2017

Ny forskning fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, viser en tendens til, at langtidssyge stresspatienter kommer ca. 4 uger før tilbage til arbejdet, hvis de modtager et behandlingsprogram med arbejdsfokuseret kognitiv adfærdsterapi.

Resultaterne er i overensstemmelse med andre studier, som peger på, at det er relevant at fokusere målrettet på arbejdsrelaterede problemstillinger, når man vil hjælpe patienter med mentale helbredsproblemer tilbage til arbejdet efter sygemelding. 

David Glasscock, der er psykolog, ph.d. ved Arbejdsmedicin Herning, har hjulpet en lang række stresspatienter gennem behandlingsprogrammet. Ifølge ham adskiller behandlingen sig fra almindelig psykologbehandling ved konsekvent at stille skarpt på både individ og arbejdsplads. 

Psykologen søger først at afdække årsagerne til stresssygemeldingen (som f.eks. overbelastning, organisationsforandringer, konflikter). Dernæst er det et selvstændigt formål i behandlingsprogrammet, at de stresssygemeldte får et nyt blik på deres situation og redskaber, der letter tilbagevenden til arbejdet, f.eks. i form af en konkret opstartsplan. 

Læs mere i de videnskabelige artikler: 

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Ligaya Dalgaard, psykolog, ph.d, på tlf. 7843 3500 og kommunikationsmedarbejder/forskningsformidler ved Arbejdsmedicin Herning, Elisabet Vestergaard Dørken på tlf. 7843 3557.