06.10.2017

Beslutningen om at fritage alle danske sygehuse for det årlige produktivitetskrav på 2 pct. sender et vigtigt og godt signal om, at vi i Hospitalsenheden Vest fortsat skal forfølge det, der giver mest værdi for patienterne – og ikke det, der giver mest (DRG) i et produktivitetsregnskab.

Vi skal kort sagt fortsætte arbejdet helt i tråd med de mål, vi allerede forfølger – et sundhedsvæsen på patientens præmisser. 

Regionsrådet i Region Midtjylland havde allerede frisat hospitalerne for DRG-kravet, så når udmeldingen sker nationalt vedrører det primært relationen mellem regionerne og det landspolitiske. 

At produktivitetskravet på 2. pct. er suspenderet i 2018 betyder altså ikke, at vi i Hospitalsenheden Vest vil opleve et voldsomt nybrud. 

Akkurat som nu vil vi fremover – også i 2018 – gøre vores bedste for at imødekomme befolkningens behov og forventninger i forhold til udrednings- og behandlingsgarantier, akut indlagte, pakkeforløb, stadigt højere faglig kvalitet samt patient- og pårørendeinvolvering.

Det medfører til tider travlhed, og det gør det med sikkerhed nødvendigt vedvarende at have blik for, hvordan vi kan løse vores kerneopgave bedre og snildere.

Læs mere om beslutningen på Koncern Intra.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 2183 5092.