06.10.2017

Patienter i Vestklyngen med konstateret hjernetumor vil med stor sandsynlighed få kontakt med sygeplejerske Susan Brødbæk Hansen fra Neurologi og Fysio-ergoterapi i Holstebro, når de er tilbage i afdelingen eller hjemme hos sig selv efter operation eller anden behandling.

Susan Brødbæk startede i september i en helt ny funktion som forløbskoordinator på Neurologisk ambulatorium N2 og daghospital i Holstebro. Her er hendes hovedopgave at vejlede, hjælpe og være et tryghedsskabende element for patienterne, der alle er i rehabiliteringsfasen. Funktionen er normeret til én arbejdsdag pr. uge. 

Forløbskoordinatoren skal være et bindeled for patienterne og sikre det gode patientforløb. Hun skal sørge for kontakten med patienterne, varetage kliniske kontroller, være med på konference med mere. Kort sagt være patientens "røde tråd" i deres fortsatte behandling. 

Hovedopgaven er som nævnt at sikre det gode patientforløb og under den hovedoverskrift gemmer sig en række selvstændige opgaver. Susan skal bl.a. være en ressource/sparringspartner for sine kolleger internt og i primær sektor i sygeplejefaglige problemstillinger. 

Susan Brødbæk arbejder i et team med 2 læger, overlæge Søren Kjær og læge Morten Stilund, der har ansvar for patienter med hjernetumor tilknyttet afdelingen.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen på tlf. 7843 7020.