29.09.2017

I de næste tre måneder sidder socialmedicinske over- og afdelingslæger fra Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering klar ved telefonen mandag til torsdag i tidsrummet 12-14 til at rådgive kolleger fra fem udvalgte afdelinger i Hospitalsenheden Vest.

Rådgivningen er en del af en prøvehandling, der har fokus på at skabe bedre sammenhængende forløb for patienter med komplekse helbredsproblemer, så de hurtigt kan komme videre på arbejdsmarkedet – komme videre med deres liv. Målet er kort fortalt at medvirke til at skabe lighed i sundhed hos borgerne i Region Midtjylland. 

Formålet med rådgivningen er at styrke det kommunalt-lægelige samarbejde på hospitalsniveau med særligt fokus på patienter med komplekse helbredsmæssige og sociale problemstillinger. 

De udvalgte afdelinger i Hospitalsenheden Vest er: Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Svangreambulatoriet, Børn og Unge (med fokus på udsatte og sårbare familier), Onkologisk afdeling i Herning og Neurologi- & Fysio-ergoterapi i Holstebro. 

Telefonrådgivningen er tænkt som en socialmedicinsk hotline direkte fra læge til læge, hvor emnerne kan være drøftelse af en kommunes henvendelse vedrørende en specifik patient. Det kan eksempelvis dreje sig om, hvordan en attest skal bruges i det videre forløb, eller hvilke oplysninger det vil være relevant at formidle videre til den kommunale sagsbehandler. 

Ledende overlæge Ulrik Steen fra Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering vil sammen med overlæge Henrik Sångren med flere udgøre holdet, der tager telefonen. I de næste tre måneder skal mønstret og omfanget af henvendelserne afdækkes, og derefter vil hospitalsledelsen få tilsendt en evaluering.

Lægerne sidder klar på tlf. 7843 5003.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og overlæge Henrik Sångren på tlf. 2374 3711.