29.09.2017

Over 250.000 patienter og pårørende bliver i år inviteret til at give feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med deres besøg på landets hospitaler. Spørgeskemaerne i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2017 bliver udsendt i løbet af efteråret 2017. Resultaterne er klar i begyndelsen af 2018.

Patienter, der kommer til at indgå i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2017, er patienter, der har været i behandling i følgende tidsrum:

  • Patienter indlagt i perioden: 1. august  - 31. oktober 2017.
  • Patienter i ambulant behandling i perioderne: 18. - 31. august, 17. - 30. september og 18. - 31. oktober 2017. 

Fakta om LUP'en

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) omfatter indlagte og ambulante patienter fra alle landets offentlige sygehuse og patienter, der har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Hver år har LUP'en temaspørgsmål, som i år handler om "Dialog med patient og pårørende." 

Herudover er der tre supplerende delundersøgelser: LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri. 

Hospitalsenheden Vest bruger erfaringerne fra LUP til arbejdet med løbende kvalitetsforbedringer – fx: dialog og brugerinddragelse, det gode patientforløb og hospitalets fortsatte faglige udvikling.

Læs mere om LUP 2017.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.