22.09.2017

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V) var i dag på lynvisit på Regionshospitalet Herning og med på en tur til DNV-Gødstrup.

Formålet med besøget var at hente inspiration og erfaringer med styring og udvikling af et hospitalsvæsen under krydspres, og hvor et øget udbud og en større efterspørgsel på behandlinger betyder flere patienter, samtidig med at der gives knappe ressourcer til at løse opgaven. 

Under mødet fortalte hospitalsledelsen og fagpersoner i klinikken om, hvordan der skabes innovative løsninger til gavn for både patienter og samfundsøkonomi. Det er innovation, der er bundet op på faglig indsigt og kliniknær ledelse - og innovation, der af og til udfordrer rammerne og vilkårene for udvikling af sundhedsvæsenet. 

Sidste del af ministerbesøget foregik i skurbyen i Gødstrup, hvor de to ministre fik en kort introduktion til akutkonceptet i Gødstrup, og hvordan nye rammer giver andre og unikke muligheder for at lave et effektivt patientflow. 

Læs mere om besøget på hjemmesiden.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og kommunikationschef Finn Møller på tlf. 5125 3537.