22.09.2017

En fælles vision om en styrket indsats mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen betyder, at alle tilbud til henviste patienter og borgere med type 2-diabetes nu fusionerer og flytter fysisk ud i hver enkelt af de seks kommuner - fra Lemvig i nord til Ikast-Brande i syd.

De seks nye diabetestilbud udvikles i et tæt samarbejde på tværs af sektorerne, og formålet er at tilbyde et samlet undervisningsforløb i hver enkelt kommune, tættest muligt for henviste patienter og borgere.

Diabetessygeplejersker fra Medicinsk Afdeling koordinerer hvert enkelt diabeteskursus i samarbejde med en forløbskoordinator i den pågældende kommune.

Indholdet kan variere i indhold og omfang fra kommune til kommune, men vil bestå af de samme grundingredienser: sygdomslære, medicin, kost og motion - med afsæt i tankegangen om læring og mestring samt rehabilitering.

Mere information om de nye tilbud følger snarest på www.sundhed.dk, den enkelte kommunes hjemmeside og hospitalets hjemmeside.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520, afdelingssygeplejerske Bente Lisbeth Vig, Diabetes- og Stofskifte Dagafsnittet, tlf. 7843 6302 og kvalitetskonsulent Gunna Estrid Andersen på tlf. 7843 8712.