22.09.2017

Det begyndte med en undren hos patienterne og er nu endt med et succesfuldt forbedringsprojekt om "Oplysningsskemaer" i Plastikkirurgisk Ambulatorium (Z-ambulatoriet), i Anæstesiologisk Afdeling. 

Flere patienter stillede følgende spørgsmål til personalet på ambulatoriet : Hvorfor skal jeg igen udfylde et oplysningsskema. Jeg har lige udfyldt et i en anden afdeling – snakker I ikke sammen her på sygehuset? 

Patientens stemme blev hørt, og efter en prøveperiode på 2 måneder er oplysningsskemaet med de i alt 39 spørgsmål med virkning fra 1. september helt afskaffet. 

Et team bestående af sygeplejerske og tovholder Dorte Lindholt, afdelingssygeplejerske Merete Kjeldsgaard Jensen og kvalitetskoordinator Anne-Marie N. Vrist satte sig det mål at undersøge, om noget kunne gøres anderledes. Måske skulle oplysningsskemaet have færre spørgsmål, måske der kunne lavet et fælles skema for hele sygehuset. Eller, som deres afdelingsledelse antydede, måske skulle der slet ikke være noget oplysningsskema! 

Under arbejdet med forbedringsprojektet stod det mere og mere klart, at den tid, der blev brugt til at spørge efter de pårørendes telefonnummer, kunne bruges anderledes, og mange af oplysningerne kunne findes i EPJ. Det var kort sagt ikke nødvendigt, for hvor ofte var der egentlig brug for de pårørendes telefonnummer? Ikke ret ofte, viste det sig. 

Summa summarum har forbedringsprojektet med al tydelighed vist, at det er vigtigt at lytte til patientens undren og forholde sig kritisk til arbejdsgange, for nye tiltag har måske overflødiggjort gamle arbejdsgange. 

Læs mere om forbedringsprojektet "Oplysningsskemaer" (PowerPoint).

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og anæstesisygeplejerske Anne-Marie Najbjerg Vrist på tlf. 2222 8958.