22.09.2017

Kredsen af afdelingsledelser har i denne uge fået en status på hospitalets samlede økonomi, efter at regionsrådet den 4. september indgik et forlig om budgettet for 2018.

Med tanke på at vi står foran flere budgetår med en række engangsinvesteringer knyttet til indflytningen i Gødstrup, er det nødvendigt at udvise rettidigt omhu og finde besparelser ud over dem, der allerede er indarbejdet i budgettet som følge af regionens Spar15-19.

Det er en nødvendig, men ikke nem opgave, sådan som også HMU har tilkendegivet i sit høringssvar til regionens budget for 2018. 

Aktuelt betyder det, at afdelingerne under ét skal finde besparelser 11 mio. på næste års budget. 

Den videre udmøntning af denne spareramme drøftes på HMU mødet den 12. oktober og på kommende møder med kredsen af afdelingsledelser.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 7843 8670.